A A A

O NAS

Five Steps przedstawia ofertę kursów języka angielskiego w szerokim wachlarzu grup wiekowych i poziomów.Zespół dydaktyczny Five Steps tworzą lektorzy mający przygotowanie metodyczne i merytoryczne.Nauczanie oparte na nowatorskich metodach ma na celu rozwijanie sprawności językowych i przełamanie bariery językowej.Five Steps prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania.Podczas zajęć uczniowie aktywnie ćwiczą i doskonalą cztery podstawowe funkcje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Na wszystkich poziomach, także początkujących, szczególną uwagę poświęca się konwersacji, umiejętności płynnego i poprawnego formułowania wypowiedzi i wyrażania swoich opinii.Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń jest kwalifikowany na odpowiedni poziom na podstawie testu pisemnego i rozmowy. Kameralne grupy, miła atmosfera, profesjonalna kadra stworzy Państwu doskonałe warunki do osiągnięcia zamierzonych celów.

nauka angielskiego Klucze ,nauka angielskiego Łosień