A A A

JAK PRACUJEMY

 

*rok szkolny trwa od września do czerwca / z przerwami-Boże Narodzenie, ferie zimowe i wielkanocne/

 

*zajęcia odbywają się w grupach 3-7 osobowych

 

*zajęcia dla najmłodszych i dzieci szkół podstawowych prowadzone są przy dźwiękach gitary

 

*dla grup najmłodszych opracowywane są specjalne słowniczki dla rodziców z przerobionego przez dzieci materiału. Osoby nie umiejące języka angielskiego z łatwością przeczytają dany materiał gdyż pisany jest fonetycznie.

 

 

*wzajemne zobowiązania Five Steps i uczniów określa regulamin